16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Aktualności – księgowość, rachunkowość

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne czy nawet kwartalne. Pracodawca, który planów urlopów nie tworzy, może wprowadzić zasadę odpowiednio...

Odroczenie daty obowiązkowego KSeF

Odroczenie daty obowiązkowego KSeF

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało być obowiązkowe od 1 lipca 2024 roku (a dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 roku). Jednak jak wykazał audyt informatyczny przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Finansów,...

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W dniu 29 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...

Ulga na złe długi u przedsiębiorcy będącego wierzycielem

Ulga na złe długi u przedsiębiorcy będącego wierzycielem

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaniu podlegają przychody należne, nawet jeśli nie zostały zapłacone. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w terminie, to wierzyciel może skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, w zakresie tej należności....

Podstawy podatkowe – rozumienie deklaracji i zeznań podatkowych

Podstawy podatkowe – rozumienie deklaracji i zeznań podatkowych

Podatki są fundamentalnym elementem funkcjonowania każdego społeczeństwa. Stanowią istotny filar systemu finansowego państwa. Choć wielu z nas może odczuwać niechęć do płacenia podatków, zrozumienie podstawowych pojęć związanych z nimi jest...

Dodatek za pracę w nocy w 2024 roku

Dodatek za pracę w nocy w 2024 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej ustalany jest w oparciu o wynagrodzenie minimalne, którego zmiana automatycznie skutkuje koniecznością naliczania wyższego dodatku. W związku z tym, że wylicza się go w oparciu o wymiar czasu pracy w miesiącu, w...

ZUS – okno transferowe 2024 r.

ZUS – okno transferowe 2024 r.

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne „okno transferowe”. Po raz kolejny można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE. OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny pozwala zbierać...

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o ZFŚS może być wypłacane jedynie przez nietworzących ZFŚS pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przy większym zatrudnieniu wypłacanie takiego rodzaju świadczenia nie będzie wypłacaniem tego...

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest dostawą (wywozem) towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego UE. WDT podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc. pod warunkiem, że: podatnik dokonał dostawy na rzecz...

Usługi kompleksowe a skutki podatkowe w VAT

Usługi kompleksowe a skutki podatkowe w VAT

Jednolite i kompleksowe są tylko te świadczenia, które są ściśle ze sobą związane, tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, a ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Odpowiednie wyodrębnienie usługi głównej i innych usług względem niej...

Skorzystaj z naszych usług już TERAZ
Księgowość, Kadry, Audyt

Wierzymy, że nasze działania pomagają przedsiębiorczym ludziom w realizowaniu ich celów.