16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Księga przychodów i rozchodów

Małe i średnie przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości decydują się na prowadzenie księgowości uproszczonej. Jedną z jej form jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (w skrócie PKPiR). Zespół biura rachunkowego Rach-Mistrz przygotował dla swoich klientów szeroką ofertę usług księgowych, w tym prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ustalanie w oparciu o nią podstawy opodatkowania. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami współpracy.

 

Jaką formą rozliczenia jest księga przychodów i rozchodów?

Jak już wspomniano, księga przychodów i rozchodów to uproszczona forma księgowości. Do tej księgi wpisuje się wszystkie przychody, zakupy towarów, poniesione wydatki, różnice kursowe, a także koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Na tej podstawie oblicza się dochód w danym okresie rozliczeniowym. Otrzymany wynik jest podstawą opodatkowania i na jego podstawie wylicza się kwotę należną do zapłaty dla właściwego dla danej firmy Urzędu Skarbowego.

Co wchodzi w zakres współpracy?

Nasze biuro rachunkowe oferuje klientom kompleksową współpracę. Oferta skierowana jest zarówno do doświadczonych przedsiębiorców, jak i do osób, które dopiero otwierają działalność gospodarczą. Współpraca przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów obejmuje m.in:

 

pomoc w otwarciu działalności gospodarczej

rejestrację zdarzeń gospodarczych w myśl przepisów Rozporządzenia o prowadzeniu PKPiR;

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia firmy

przygotowywania zeznań rocznych PIT;

księgowanie różnic kursowych

obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;

przygotowywanie dodatkowej dokumentacji

na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem;

Skorzystaj z naszych usług już TERAZ
Księgowość, Kadry, Audyt

Wierzymy, że nasze działania pomagają przedsiębiorczym ludziom w realizowaniu ich celów.