Księgi handlowe

Rach-Mistrz to biuro rachunkowe w Suwałkach, które oferuje swoim klientom szeroki zakres świadczonych usług. Wśród nich znajduje się również tzw. pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg handlowych. To jedna z najbardziej skomplikowanych form księgowości, która wymaga odpowiedniego doświadczenia, znajomości przepisów oraz skrupulatności. Zapraszamy do zapoznania się z jej specyfiką oraz do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.

Czym są księgi handlowe?

Księgi handlowe to sposób prowadzenia rozliczeń księgowych, który może być wybrany przez przedsiębiorcę. W określonych przypadkach firmy zobligowane są do prowadzenia tego typu księgowości i dotyczy to: spółek handlowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek komandytowych oraz osób fizycznych, które przekraczają roczny przychód na poziomie równowartości 2 000 000 euro zgodnie z obowiązującym kursem waluty. Prowadzenie ksiąg handlowych wiąże się z obowiązkiem rejestracji każdej operacji przedsiębiorstwa, w tym dokumentów sprzedaży, zakupów, operacji magazynowych, operacji w kasie, udziałów w firmie, operacji finansowych (przelewy przychodzące i wychodzące), podatków itp. Oznacza to, że jest to szeroki zakres obowiązków, a prawidłowe prowadzenie tej dokumentacji wymaga dużej precyzji.

Co obejmuje współpraca?

Współpraca z biurem rachunkowym obejmuje profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych. W zakres oferty wchodzą m.in.:

 

pomoc w rejestracji spółki

sporządzanie polityki rachunkowości oraz planu kont;

prowadzenie spisu środków trwałych

prowadzenie planów amortyzacji środków trwałych;

rejestracja zdarzeń gospodarczych w myśl Ustawy o rachunkowości

obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;

sporządzanie sprawozdań finansowych

czynne uczestnictwo przy badaniu sprawozdania finansowego

Skorzystaj z naszych usług już TERAZ
Księgowość, Kadry, Audyt

Wierzymy, że nasze działania pomagają przedsiębiorczym ludziom w realizowaniu ich celów.