Aktualności – księgowość, rachunkowość

Zmiany w opodatkowaniu zysków z funduszy inwestycyjnych

Zmiany w opodatkowaniu zysków z funduszy inwestycyjnych

W ubiegłym roku nastąpiły w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie rozliczania podatku dochodowego od zysków i strat powstałych w trakcie inwestowania przez osoby fizyczne w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych....

Wybór formy opodatkowania w 2024 roku

Wybór formy opodatkowania w 2024 roku

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie: ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według skali podatkowej (zasady ogólne) lub podatkiem liniowym. Warunki stosowania karty podatkowej W 2024 r. nie ma możliwości...

PIT-2 – kto, kiedy i w jakim celu powinien go złożyć?

PIT-2 – kto, kiedy i w jakim celu powinien go złożyć?

PIT-2 to formularz, który zawiera wnioski i oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co do zasady podatnicy, którzy poprzednio złożyli PIT-2, a ich sytuacja się nie zmieniła, nie...

Uwaga: Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Uwaga: Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Resort finansów poinformował, że Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Ministerstwo zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego...

Od stycznia 2024 roku zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Od stycznia 2024 roku zmiany w wynagrodzeniu minimalnym

Z początkiem 2024 roku zacznie obowiązywać nie tylko wyższa stawka wynagrodzenia minimalnego (bardzo duży wzrost w ujęciu kwotowym i procentowym), ale również kolejne wyłączenie składnika wynagrodzenia spod „zaliczalności” do wynagrodzenia...

„Zerowy” VAT na żywność przedłużony o kolejne miesiące

„Zerowy” VAT na żywność przedłużony o kolejne miesiące

9 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie ministra finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określa towary i usługi, dla których stosuje się obniżoną stawkę...

Od Nowego Roku wracają niższe limity niektórych zwolnień z PIT

Od Nowego Roku wracają niższe limity niektórych zwolnień z PIT

W związku z panującą pandemią COVID-19 ustawodawca przewidział podwyższenie niektórych limitów zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, głównie dotyczących świadczeń pracowniczych. Wyższe limity miały obowiązywać do końca roku podatkowego...

MF określił stawki karty podatkowej na 2024 rok

MF określił stawki karty podatkowej na 2024 rok

W Monitorze Polskim pod poz. 1279 opublikowano obwieszczenie ministra finansów z 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla...

Mikrorachunek podatkowy dla większej liczby podatków?

Mikrorachunek podatkowy dla większej liczby podatków?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Aktualnie tematykę tą...

BHP stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe zasady

BHP stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe zasady

W listopadzie znowelizowano definicję stanowiska pracy, przez które należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z: wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem...

Skorzystaj z naszych usług już TERAZ
Księgowość, Kadry, Audyt

Wierzymy, że nasze działania pomagają przedsiębiorczym ludziom w realizowaniu ich celów.