Aktualności – księgowość, rachunkowość

Mikrorachunek podatkowy dla większej liczby podatków?

Mikrorachunek podatkowy dla większej liczby podatków?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Aktualnie tematykę tą...

BHP stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe zasady

BHP stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe zasady

W listopadzie znowelizowano definicję stanowiska pracy, przez które należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z: wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem...

Są nowe projekty rozporządzeń w sprawie KSeF

Są nowe projekty rozporządzeń w sprawie KSeF

Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa projekty rozporządzeń dotyczących wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF określa m.in. rodzaje uprawnień, sposoby uwierzytelniania oraz zakres...

Podatek od plastiku już od 1 stycznia 2024 roku

Podatek od plastiku już od 1 stycznia 2024 roku

1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowa danina – tzw. podatek od plastiku. Wprowadza go nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 14 kwietnia 2023 r. Jest to...

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 roku

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 roku

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy wyniósł 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r.). Oznacza to, że limity podatkowe w przyszłym...

Dodatkowy urlop dla weterana

Dodatkowy urlop dla weterana

Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze pięciu dni rocznie. Urlop ten nie jest...

Nie ma PIT od sfinansowanej przez pracodawcę profilaktyki

Nie ma PIT od sfinansowanej przez pracodawcę profilaktyki

Wartość przyznawanych pracownikom pakietów medycznych nie stanowi dla nich przychodu w części dotyczącej medycyny pracy i badań profilaktycznych. Obowiązek zapewnienia tego rodzaju świadczeń nakłada na przedsiębiorców kodeks pracy, więc załoga nie...

Zmiany w okresach amortyzacji budowli i budynków coraz bliżej

Zmiany w okresach amortyzacji budowli i budynków coraz bliżej

Od 1 stycznia 2024 roku podatników czekają zmiany w zakresie amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych, a konkretnie jej okresu. Podatnik będzie miał możliwość skrócić ten okres z obecnych 40 lat do 5 lub 10 lat, w zależności od poziomu...

Kolejne zmiany w e-Urzędzie Skarbowym już niedługo

Kolejne zmiany w e-Urzędzie Skarbowym już niedługo

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Zgodnie z nim osobom fizycznym oraz osobom...

Skorzystaj z naszych usług już TERAZ
Księgowość, Kadry, Audyt

Wierzymy, że nasze działania pomagają przedsiębiorczym ludziom w realizowaniu ich celów.