Aktualności – księgowość, rachunkowość

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest dostawą (wywozem) towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego UE. WDT podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc. pod warunkiem, że: podatnik dokonał dostawy na rzecz...

Usługi kompleksowe a skutki podatkowe w VAT

Usługi kompleksowe a skutki podatkowe w VAT

Jednolite i kompleksowe są tylko te świadczenia, które są ściśle ze sobą związane, tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, a ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Odpowiednie wyodrębnienie usługi głównej i innych usług względem niej...

Opłata za parking razem z VAT, ale czy zawsze?

Opłata za parking razem z VAT, ale czy zawsze?

Korzystanie z parkingów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego wiąże się z ponoszeniem opłat parkingowych (w wyznaczonych miejscach), ale często również z opłatami dodatkowymi, np. w związku z przedłużającym się postojem samochodu...

Ulga 4+, czyli korzyści podatkowe dla dużych rodzin

Ulga 4+, czyli korzyści podatkowe dla dużych rodzin

Tzw. „ulga 4+” polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych określonych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Została wprowadzona przepisami Polskiego Ładu i po raz pierwszy miała...

Ulga na dziecko w rocznym rozliczeniu PIT

Ulga na dziecko w rocznym rozliczeniu PIT

Ulga na dziecko, tzw. ulga prorodzinna przysługuje: rodzicom, opiekunom prawnym, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, opodatkowanym według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.). Ulga nie przysługuje, jeśli podatnik jest opodatkowany...

Odliczenie VAT od wynajmu mieszkań dla pracowników jednak możliwe

Odliczenie VAT od wynajmu mieszkań dla pracowników jednak możliwe

Często się zdarza, że przedsiębiorcy wynajmują mieszkania, by następnie udostępnić je pracownikom - czy to swoim, czy wypożyczonym od innych firm. W takich sytuacjach może pojawiać się pytanie, co z VAT? Czy przedsiębiorca wynajmujący mieszkanie i...

Zakup auta za granicą czasami także z PCC

Zakup auta za granicą czasami także z PCC

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają określone ustawowo czynności, jeśli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP albo rzeczy znajdujące się za granicą...

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatkowym za 2023 rok

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatkowym za 2023 rok

Ulga rehabilitacyjna polega na możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą...

Stosowanie jednorazowej amortyzacji w 2024 roku

Stosowanie jednorazowej amortyzacji w 2024 roku

Jeżeli podatnik wykorzystuje w działalności składnik majątku spełniający definicję środka trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł, to może poniesiony na jego nabycie wydatek zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów,...

Jak prawidłowo przygotować firmę do kontroli skarbowej?

Jak prawidłowo przygotować firmę do kontroli skarbowej?

Kontrola skarbowa to szczegółowa weryfikacja działań firmy pod kątem zgodności z prawem podatkowym. Proces ten obejmuje analizę rzetelności dokumentacji, poprawność rozliczeń podatkowych, zgodność z przepisami oraz prawidłowość prowadzenia...

Zrozumienie i optymalizacja kosztów podatkowych w biznesie

Zrozumienie i optymalizacja kosztów podatkowych w biznesie

Optymalizacja podatkowa to zbiór legalnych strategii i działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa czy osoby fizyczne w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych lub uniknięcia niektórych rodzajów opodatkowania. Polega na wykorzystaniu dostępnych...

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2024 roku – podsumowanie

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2024 roku – podsumowanie

Nowy rok to zwykle również wiele zmian w podatkach zarówno dla osób fizycznych jak i dla przedsiębiorców. Również rok 2024 niesie ze sobą zmiany, jedne mniej, inne bardziej istotne dla podatników. Zmiany swym zakresem obejmują zarówno podatek od...

Skorzystaj z naszych usług już TERAZ
Księgowość, Kadry, Audyt

Wierzymy, że nasze działania pomagają przedsiębiorczym ludziom w realizowaniu ich celów.