16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

9 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie ministra finansów w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to określa towary i usługi, dla których stosuje się obniżoną stawkę VAT w wysokości 0 i 8 proc., oraz warunki stosowania tych obniżonych stawek. Również w rozporządzeniu tym przedłużono stosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 0 proc. na żywność.

Od 1 lutego 2022 roku w Polsce obowiązuje obniżona stawka podatku od towarów i usług na żywność – w wysokości 0 proc. Miała ona obowiązywać do końca roku 2023. Została wprowadzona jako odpowiedź na rosnącą w zastraszającym tempie inflację w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem było wsparcie społeczeństwa w okresie rosnących wydatków spowodowanych właśnie inflacją. Utrzymanie obniżonej stawki VAT dla produktów pierwszej potrzeby stanowi wyraz kontynuacji polityki poprzedniego rządu.

Zgodnie z par. 10 rozporządzenia, do dnia 31 marca 2024 roku obniżoną do wysokości 0 proc  stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56). Jednocześnie w ustępie 2 zastrzeżono, że powyższego przepisy nie stosuje się w przypadku, gdy towary, o których mowa w tym przepisie, są przedmiotem importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W załączniku nr 10 do ustawy o podatku VAT znajdują się m.in. takie produkty jak:

 • mięso i podroby jadalne,
 • ryby i skorupiaki, mięczaki oraz pozostałe bezkręgowce wodne, z wyłączeniem określonych rodzajów jak homary i ośmiornice,
 • produkty mleczarskie, jaja prasie, miód naturalny,
 • warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne,
 • owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów,
 • zboża,
 • produkty przemysłu młynarskiego, słód, skrobie, gluten pszenny,
 • nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne,
 • tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu, gotowe tłuszcze jadalne, woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego jadalne,
 • przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka, pieczywa cukiernicze,
 • przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2 proc.,
 • tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych, wyroby seropodobne oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt – w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci,
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Rozporządzenie z 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Jest to naturalną koleją rzeczy, bowiem obecnie obowiązujące przepisy utracą moc 31 grudnia 2023 roku. Jak wspomniano, stawka VAT w wysokości 0 proc. na podstawowe produkty żywnościowe zgodnie z rozporządzeniem ma obowiązywać do końca marca 2024 r. Czy będą kolejne przedłużenia tego terminu – czas pokaże.

 

Podstawa prawna: