16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach,  a także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US. Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi. Potwierdza to Ministerstwo Finansów. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne.

Jakie zaświadczenia można uzyskać w e-US?

W serwisie wydawane są zaświadczenia:

  • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU);
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Zaświadczenie elektroniczne a papierowe

Jak potwierdza Ministerstwo Finansów, dokument elektroniczny (plik) pobrany z e-US ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy.

Zaświadczenie doręczane na konto podatnika w serwisie jest podpisane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną szefa KAS lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego pracownika urzędu skarbowego.

Osoby, które otrzymają takie zaświadczenie powinny posługiwać się wyłącznie jego elektroniczną wersją i w takiej formie przekazać go np. do uczelni czy banku. Mogą to zrobić korzystając z:

  • poczty elektronicznej,
  • nośników danych,
  • dostępnych aplikacji działających w podmiotach, którym przedstawiane jest zaświadczenie.