16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Wnioski o pracę zdalną okazjonalną muszą być wprowadzane do akt osobowych i przechowywane  w części B. Pracodawca, który prowadzi akta osobowe w formie papierowej,  wnioski złożone przez pracownika w postaci elektronicznej będzie musiał drukować.

Praca zdalna okazjonalna to praca wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę, realizowana na wniosek pracownika w maksymalnym wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. Jej wyróżnienie staje się o tyle istotne, że wyłączono w stosunku do pracy okazjonalnej znaczną ilość zarówno formalności związanych ze stosowaniem pracy zdalnej, jak również obowiązek zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy lub rozliczania kosztów używania własnych narzędzi i m.in. zwrotu wydatków na prąd oraz usługi telekomunikacyjne.

Wniosek o pracę okazjonalną pracownicy mogą składać w postaci papierowej lub elektronicznej

Przykład: Wniosek o pracę zdalna okazjonalną będzie mógł zostać złożony na podpisanej kartce, faxem, „zwykłym” mailem, komunikatorem używanym w kontaktach pracodawca – pracownik.

Wnioski mogą opiewać na pojedyncze dni lub jakąkolwiek ich liczbę mieszczącą się pozostałej do wykorzystania liczbie dni pracy okazjonalnej.

Przechowywanie dokumentów związanych z pracą zdalną

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 6 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 471) zmieniające rozporządzenie z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej rozszerzyło część B akt osobowych o dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej. Są to przede wszystkim:

  • polecenia wykonywania pracy zdalnej i odwołania tych poleceń;
  • wnioski o pracę zdalną pracowników uprawnionych oraz innych pracowników;
  • porozumienie z pracownikiem dotyczące pracy zdalnej;
  • wnioski o zaprzestanie pracy zdalnej uzgodnionej w trakcie zatrudnienia;
  • oświadczenia pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej;
  • uzgodnienia dotyczące rozliczania kosztów pracy zdalnej;
  • potwierdzenie zapoznania się z procedurą ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej, z oceną ryzyka zawodowego, z informacjami o bhp przy pracy zdalnej.

 

Podstawa prawna: