16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

17 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych.

2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. To rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 17 stycznia 2023 roku.

Zatem od 17 stycznia 2023 r., koszty używania pojazdów do celów służbowych będzie pokrywał pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie będą mogły być wyższe niż:

 • dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
 • dla motocykla – 0,69 zł;
 • dla motoroweru – 0,42 zł.

Nowe stawki kilometrówki zaczną obowiązywać od 17 stycznia 2023 r. natomiast zgodnie z przepisem przejściowym – w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych zastosowanie znajdą nowe stawki.

Do 16 stycznia 2023 r. obowiązuje dotychczasowa treść par. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (czyli dotychczasowe stawki kilometrówki), z którego wynika, że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

 • dla samochodu osobowego:
  • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł;
 • dla motocykla – 0,2302 zł;
 • dla motoroweru – 0,1382 zł.

 

Podstawa prawna: