16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to jedna z kluczowych zmian w polskim systemie podatkowym. Ministerstwo Finansów niedawno opublikowało informację dotyczącą przyjętej przez Sejm ustawy wdrażającej KSeF. Pragniemy przekazać najważniejsze informacje związane z tą nową regulacją.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów, obowiązek e-fakturowania, czyli wystawiania faktur elektronicznych, wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku. Jest to przesunięcie względem pierwotnej daty, która miała być 1 stycznia 2024 roku. Warto zauważyć, że wprowadzenie KSeF dotyczy wszystkich podatników.

Wyjątek dla podatników zwolnionych

Podatnicy zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT otrzymują dodatkowe pół roku na wdrożenie KSeF. Dla nich obowiązek e-fakturowania będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku.

Ważną informacją dla przedsiębiorców korzystających z kas rejestrujących jest to, że faktury wystawiane za pomocą tych urządzeń będą mogły być nadal wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 roku. Dotyczy to również paragonów fiskalnych z NIP, które będą uznawane jako faktury uproszczone do tego samego terminu.

Wprowadzenie KSeF nie dotyczy wszystkich rodzajów faktur. Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte tym systemem. Ponadto, bilety spełniające funkcję faktury oraz faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS zostaną wyłączone z KSeF.

Szczegóły techniczne

W informacji Ministerstwa Finansów znajdują się również ważne szczegóły dotyczące wdrożenia KSeF. Przykładowo, kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na złote zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF. Ponadto, w przypadku awarii po stronie podatnika, istnieje możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia ich do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.

Nowe wiążące informacje

Wraz z wdrożeniem KSeF, wprowadzone zostaną również nowe wiążące informacje, które będą obsługiwane w formie elektronicznej. Będą to Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT), Wiążąca Informacja o Pochodzeniu (WIP), Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). Systemy informatyczne KAS, takie jak e-Urząd Skarbowy i Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zostaną rozbudowane i dostosowane, aby umożliwić obsługę tych nowych wiążących informacji.

Podsumowanie

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przyniesie istotne zmiany w sposobie wystawiania faktur i dokumentowania sprzedaży. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek e-fakturowania od 1 lipca 2024 roku, choć podatnicy zwolnieni z VAT otrzymują dodatkowy czas na dostosowanie się. Faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane do 31 grudnia 2024 roku, a faktury konsumenckie oraz bilety funkcjonujące jako faktury zostaną wyłączone z KSeF. Wprowadzenie nowych wiążących informacji taryfowych, pochodzenia, akcyzowych i stawkowych stanowi kolejny krok w rozwoju systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów zapewnia, że wdrożenie KSeF nie wymaga dodatkowych działań technologicznych u przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy mają jeszcze wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do tych zmian, jednak warto rozpocząć analizę i planowanie już teraz, aby uniknąć niedogodności w przyszłości. KSeF ma na celu usprawnienie procesów, zwiększenie efektywności i redukcję kosztów administracyjnych związanych z wystawianiem faktur.