Wprowadzona w ramach pakietu Polski Ład 1.0, ulga na ekspansję jest atrakcyjnym narzędziem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na rynkach krajowych i zagranicznych. Dzięki szerokiemu katalogowi podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi oraz możliwości odliczenia różnorodnych kosztów stwarza ona korzystne warunki dla ekspansji przedsiębiorstw.

Ulga na ekspansję: Termin wejścia w życie i uprawnieni podatnicy

Ulga na ekspansję została wprowadzona 1 stycznia 2022 roku, umożliwiając podatnikom skorzystanie z niej już przy rozliczeniu za rok 2022. Przywilej ten przysługuje podatnikom opodatkowanym według skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją produktów, a nie tylko dystrybucją.

Ustawa precyzuje, że suma odliczanych kosztów w ramach ulgi na ekspansję nie może przekroczyć 1 mln zł w roku podatkowym. Ponadto kwota odliczenia nie może przewyższać dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku. Koszty, które kwalifikują się do odliczenia, obejmują m.in. uczestnictwo w targach, organizację miejsc wystawowych, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika, zakwaterowanie, wyżywienie oraz działania promocyjno-informacyjne, takie jak zakup przestrzeni reklamowej, tworzenie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne, ulotki oraz dostosowanie opakowań produktów.

Warunki skorzystania z ulgi na ekspansję

Aby móc skorzystać z ulgi na ekspansję, podatnik musi spełnić następujące warunki:

  • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu dwóch lat od roku, w którym poniesiono wydatki.
  • Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które wcześniej nie były oferowane.
  • Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które wcześniej nie były oferowane na danym rynku.

Ważne jest, że przepisy nie określają minimalnego wzrostu przychodów ani minimalnej wartości sprzedaży. Nawet niewielkie zwiększenie przychodów lub sprzedaż produktów, które wcześniej nie były oferowane, spełniają warunki skorzystania z ulgi na ekspansję.

Przykład skorzystania z ulgi na ekspansję

Przyjrzyjmy się przykładowej sytuacji, gdzie firma B. zajmuje się produkcją ołówków i dotychczas działała tylko na polskim rynku. Firma planuje rozszerzenie swojej działalności na rynek francuski i w 2022 roku przeprowadza kampanię reklamową w tym celu. Koszty związane z tą kampanią mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję. Aby skorzystać z ulgi, firma B. musi osiągnąć jakikolwiek przychód ze sprzedaży ołówków we Francji.

Podsumowanie

Ulga na ekspansję stanowi ważne narzędzie zachęcające przedsiębiorców do rozwoju na rynkach krajowych i zagranicznych. Jej wprowadzenie otwiera możliwość odliczenia kosztów związanych z ekspansją, co sprzyja wzrostowi przychodów. Warunki skorzystania z ulgi są dostępne dla szerokiego grona podatników, a termin jej wejścia w życie umożliwia już teraz skorzystanie z tego przywileju. Ulga na ekspansję stwarza korzystne warunki dla przedsiębiorców, zachęcając ich do podjęcia ryzyka i rozwinięcia działalności na nowe rynki.