16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Wraz z Polskim Ładem wprowadzono przepisy dotyczące ulgi dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ale nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. Otrzymanie emerytury w późniejszym terminie nie ma wpływu na korzystanie z ulgi dla pracujących seniorów i prawa do zwolnienia podatkowego od uzyskanych przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził tę zasadę.

Przedstawmy sytuację wnioskodawczyni, która przekroczyła 60 lat, ale nie pobierała dotychczas emerytury. Osoba ta prowadziła działalność gospodarczą i regularnie odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne. Kilka miesięcy temu złożyła wniosek o przyznanie emerytury do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który został pozytywnie rozpatrzony. W efekcie wnioskodawczyni otrzymała pierwsze świadczenia emerytalne pod koniec roku.

Ulga dla pracującego seniora a emerytura

Wnioskodawczyni planuje skorzystać z ulgi podczas rocznego rozliczenia podatkowego. Ma prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od przychodów otrzymanych po ukończeniu 60. roku życia do wysokości 85 528 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, wnioskodawczyni musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu z tytułu wskazanych przychodów przez większą część roku podatkowego. Po drugie, mimo nabycia uprawnień emerytalnych, nie może jeszcze pobierać emerytury. Na dodatek wnioskodawczyni nie skorzystała wcześniej z ulgi dla pracującego seniora w miesięcznych rozliczeniach roku podatkowego, a jej przychody z działalności gospodarczej przekroczyły kwotę 85 528 zł.

Interpretacja podatkowa i decyzja dyrektora KIS

Wnioskodawczyni skierowała zapytanie do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie prawa do ulgi, pomimo pobierania emerytury pod koniec roku podatkowego. Wnioskodawczyni argumentowała, że ze względu na odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz niepobieranie jeszcze emerytury, ma prawo do zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. 

Wnioskodawczyni powołała się na interpretację podatkową Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z którą osoba, która skorzysta z ulgi dla pracującego seniora przez większość roku, a następnie przejdzie na emeryturę, nadal ma prawo do ulgi i nie jest zobowiązana do zapłacenia podatku od zwolnionej kwoty na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawczyni w wydanej interpretacji indywidualnej.

Kluczowe informacje dotyczące ulgi dla pracujących seniorów

Opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody podatnika, z pewnymi wyjątkami. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów i sposób opodatkowania. Przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej są traktowane jako odrębne źródło przychodów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym zwalniają od podatku dochodowego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia (kobieta) lub 65. roku życia (mężczyzna), do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Warunkiem skorzystania z ulgi jest ubezpieczenie społeczne z tytułu uzyskiwanych przychodów oraz brak pobierania emerytury lub renty.

Podsumowanie

Ulga dla seniora w rocznym rozliczeniu PIT stanowi ważne narzędzie dla osób w wieku emerytalnym, które nadal prowadzą działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni, przedstawiona w przykładzie, otrzymała potwierdzenie swojego prawa do ulgi od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Ważne jest, aby spełnić warunki, takie jak niepobieranie emerytury lub renty oraz podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskanych przychodów. Dzięki temu pracujący seniorzy mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która pomaga utrzymać aktywność zawodową w podeszłym wieku.