16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Informujemy, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, również organizacje pozarządowe takie jak stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i fundacje, które chcą skorzystać z tańszego prądu, zobowiązane są do złożenia u swoich sprzedawców energii stosownego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r.

W rozliczeniach z powyższymi odbiorcami energii będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Warto podkreślić, że gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń, żeby skorzystać z cen maksymalnych po przekroczeniu przyznanego limitu zużycia energii elektrycznej – mechanizm cen maksymalnych zostanie zastosowany wobec nich automatycznie.

Biuro Rachunkowe przekazuje tę wiadomość tylko informacyjnie, umowa o świadczenie usług rachunkowych nie obejmuje odpowiedzialności w tym zakresie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższa sytuacja dotyczy tych przedsiębiorców, którzy mają podpisane umowy o dostawę energii na firmę i co miesiąc otrzymują fakturę na firmę.

O szczegóły należy zapytać swojego dostawcę energii.

Oświadczenie u swojego sprzedawcy energii można składać na dwa sposoby:

 • w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty), lub
 • w formie elektronicznej (adres e-mail, lub strona www sprzedawcy energii do tego przystosowana).

Korzystając z formy elektronicznej, oświadczenie w formie pliku elektronicznego musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną.

Wypełnienie oświadczenia składanego przez przedsiębiorców może być problematyczne.

Szczegółową instrukcję wypełniania druku przedstawiła m.in. firma Enea, które wskazują jak krok po kroku wypełnić oświadczenie: https://www.enea.pl/dlafirm/cena-maksymalna/instrukcja_jak-wypelnic-oswiadczenie.pdf

Poniżej przedstawiamy zasady udostępnione przez głównych dostawców energii:

Enea – pobierz elektroniczny wzór oświadczenia. 

W przypadku tej firmy oświadczenia składamy:

 • w formie elektronicznej na adres mailowy: ustawa@enea.pl

Enea informuje, że najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (z wykorzystaniem narzędzia do podpisu dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany),

 • osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta,
 • za pośrednictwem poczty – z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie” na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań lub z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie” na adres korespondencyjny zawarty w umowie.

Tauron – pobierz elektroniczy wzór oświadczenia. 

W przypadku tej firmy oświadczenia składamy:

 • w formie elektronicznej na adres eny@tauron.pl (wymagane elektroniczne potwierdzenie tożsamości – patrz niżej),
 • za pośrednictwem poczty – na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
 • osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta.

PGE – pobierz elektroniczny wzór oświadczenia

W przypadku tej firmy oświadczenia składamy:

 • osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta,
 • za pośrednictwem poczty – na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,
 • poprzez platformę ePUAP.

 

Podstawa prawna: