Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa projekty rozporządzeń dotyczących wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF określa m.in. rodzaje uprawnień, sposoby uwierzytelniania oraz zakres danych, których podanie umożliwia dostęp do faktur ustrukturyzowanych. Projekt w sprawie wystawiania faktur dotyczy m.in. dokumentowania sprzedaży towarów i usług zwolnionych z VAT.