16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

E-Urząd Skarbowy jest narzędziem udostępnionym obywatelom i przedsiębiorcom, które w założeniu ma ułatwiać kompleksowe załatwianie spraw podatkowych oraz wywiązywanie się z obowiązków z nimi związanych. Uwierzytelniony podatnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną poprzez e-Urząd Skarbowy ma dostęp do swoich spraw podatkowych, może składać określone zeznania podatkowe poprzez usługę Twój e-PIT czy kontaktować się z urzędem skarbowym bez wychodzenia z domu. Usługa jest jednocześnie stale rozszerzana o nowe funkcjonalności. Jedną (i najnowszą) z nich jest Raport podatnika, o uruchomieniu której Ministerstwo Finansów poinformowało 18 grudnia 2023 r.

Czym wyróżnia się Raport podatnika?

Raport podatnika to usługa przeznaczona dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji, których celem jest dostarczenie podatnikowi najważniejszych informacji dotyczących jego sytuacji podatkowej. Ministerstwo Finansów wskazało, że aktualnie Raport jest dostępny tylko dla przedsiębiorców i organizacji, ale planowane jest jego udostępnienie również osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Raport podatnika, który można pobrać w e-Urzędzie Skarbowym, zawiera informacje o podatniku takie jak:

  • jego dane identyfikacyjne i adresowe oraz formę opodatkowania,
  • informacje o wystąpieniu ewentualnych zaległości podatkowych,
  • informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,
  • szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych,
  • dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym,
  • wykaz pełnomocników i ich uprawnienia,
  • informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Raport ma charakter informacyjny i służy do przekazywania podatnikom szczegółowych danych dotyczących ich statusu podatkowego. Co istotne, raport wygenerowany pierwszy raz danego dnia jest kasowany o północy i nie uwzględnia zmian, które mogły nastąpić w ciągu dnia (raz wygenerowany raport nie jest aktualizowany i ważny jest jeden dzień).

Według informacji przekazanych przez resort finansów, raport można wygenerować w prosty sposób poprzez zalogowanie się do własnego konta w e-Urzędzie Skarbowym bądź jako użytkownik konta należącego do organizacji. Istnieje również możliwość otrzymania raportu od pracownika urzędu skarbowego. Aktualnie treść raportu generowana jest w formacie PDF, jednak w przyszłości planowana jest również jego forma graficzna.

Klarowna i prosta do obsługi struktura Raportu

Raport podatnika dołącza do wielu udostępnionych już podatnikom usług za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Dotychczas poprzez swoje konto podatnicy mogą korzystać z takich funkcjonalności jak Twój e-PIT (dającej możliwość złożenia zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), e-mikrofirmawykaz mandatów karnychpłatności online na rzecz organów skarbowychinformacja o mikrorachunku podatkowymhistoria m. in. złożonych dokumentów, płatności, logowań. Poza tym e-Urząd Skarbowy umożliwia podatnikom składanie szeregu pism za swoim pośrednictwem, w tym wyjaśnień przeznaczenia wpłaty, wniosków o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych, czynnego żalu (zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego) czy zawiadomienia ZAW-NR (zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT).

Nowa usługa, jaką jest Raport podatnika ma za zadanie dostarczać podatnikom kompleksowych informacji na ich temat w przejrzystej i prostej formie. To dobra opcja zwłaszcza dla podatników prowadzących duże firmy i mających wiele zobowiązań z różnych tytułów podatkowych, bowiem raport przedstawia informacje, które na dany moment są niezbędne do prawidłowego wypełniania zobowiązań podatkowych przed podatnika.