16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

28 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1224 opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Zgodnie z przepisami rozporządzenia do 31 grudnia 2023 r. przedłużono stosowanie obniżonej do wysokości 0 proc. stawki podatku do:

  • dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług,

na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Obniżoną stawkę podatku, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • jednostek samorządu terytorialnego.

Obniżoną stawkę podatku stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi oraz podmiotem, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.

 

Podstawa prawna: