16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Do końca styczna 2024 r. importerzy będą musieli złożyć pierwszy raport dotyczący tzw. podatku węglowego (CBAM). Przepisy zaczęły obowiązywać 1 października, a nowy obowiązek obejmuje przedsiębiorców sprowadzających spoza UE takie towary jak m. in. cement, stal czy nawozy sztuczne. Będą oni co kwartał raportować, ile danych towarów przywieźli spoza UE oraz deklarować poziomy emisji, które powstały w związku z realizacją procesu produkcyjnego.

Pierwszy raport za IV kwartał 2023 r. należy złożyć do końca stycznia 2024 r. Nie ma polskich przepisów dotyczących CBAM, jednak nie są konieczne, ponieważ stosuje się bezpośrednio rozporządzenie UE. Z jednej strony weryfikacja samego obowiązku jest dość prosta. Przedsiębiorcy muszą sprawdzić, czy importują towary oznaczone określonymi kodami CN oraz raportować ich ilość (masę) za dany kwartał. Trudniej będzie jednak raportować dane o emisjach bezpośrednich i pośrednich wbudowanych w towary. Importerzy będą musieli uzyskać te informacje bezpośrednio od zakładu, w którym towary zostały wyprodukowane, np. od fabryki w Chinach, Indiach czy Turcji. Może to być duże wyzwanie, zwłaszcza, gdy towary zostały nabyte od pośrednika.

Po 1 stycznia 2026 r. importerzy będą musieli uzyskać status upoważniającego zgłaszającego. Będą też mieli obowiązek nabywania i umarzania certyfikatów CBAM-owych, które będą formą płatności podatku węglowego. Będą też składać roczne raporty CBAM.

 

Podstawa prawna: