16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Darowizny to jedna z form pomocy społecznej, której udzielają wielu ludzi na całym świecie. Nie tylko pomagają innym, ale także mogą przynieść pewne korzyści podatnikom. W niektórych jurysdykcjach możliwe jest odliczenie darowizn od dochodu, co pozwala obniżyć wysokość podatku. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem i chcesz dowiedzieć się, jak odliczyć darowizny od swojego dochodu, zapraszam do lektury tego artykułu.

Aby móc skorzystać z odliczenia darowizn od dochodu, musisz spełnić pewne warunki. Przede wszystkim organizacja, która otrzymuje darowiznę, musi być uznawana za cel pożytku publicznego. To oznacza, że musi działać na rzecz społeczeństwa i spełniać określone wymogi prawne. Ważne jest również to, że darowizna musi być przekazana na cele związane z działalnością pożytku publicznego, takie jak pomoc społeczna, ochrona zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwój kultury, edukacja i wiele innych.

Jakie są limity odliczenia darowizn od dochodu?

Warto wiedzieć, że istnieje górny limit odliczenia darowizn od dochodu. Dla podatników indywidualnych wynosi on zazwyczaj około 6% ich dochodu. Innymi słowy, jeśli Twój dochód wynosi 50 000 zł, możesz odliczyć darowizny do wysokości 3000 zł. Dla osób prawnych limit ten jest nieco wyższy i wynosi zwykle około 10% ich dochodu.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji działającej w sferze zadań publicznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby skorzystać z tego prawa, podatnik musi spełnić następujące warunki:

 • Udokumentować, poprzez oświadczenie tej organizacji, że w momencie przekazania darowizny była ona równoważną organizacją w porównaniu do organizacji wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Ponadto, ta organizacja musi realizować cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 • Istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Dzięki temu organ podatkowy w Polsce może uzyskać informacje podatkowe od organu podatkowego państwa, w którym organizacja ma swoją siedzibę.

W przypadku zwrotu darowizny, obdarowany ma obowiązek poinformować urząd skarbowy o zwróconej darowiźnie w ciągu miesiąca od dnia zwrotu.

Organizacje uprawnione do otrzymywania darowizn

Ważne jest również zrozumienie, które organizacje mogą otrzymywać darowizny i kwalifikować się do odliczenia od dochodu. Przykładowo, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, instytuty badawcze i wiele innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz dobra publicznego mogą być objęte tym odliczeniem. W niektórych przypadkach istnieją również szczególne kategorie organizacji, takie jak organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe.

Podatnik ma możliwość odliczenia od swojego dochodu darowizn przeznaczonych na różnorodne cele, takie jak:

 • wsparcie pomocy społecznej,
 • działania charytatywne,
 • inicjatywy dla mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • walka o równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
 • rozwój społeczności lokalnych i wspólnot,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • inicjatywy dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku,
 • ochrona środowiska, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
 • pomoc dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą,
 • działania przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym.

Istotne informacje do uwzględnienia w rocznym zeznaniu podatkowym

Podobne przepisy, dotyczące możliwości odliczenia darowizn przekazanych na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, znajdują się w artykule art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Można odliczyć darowiznę w wysokości samej kwoty przekazanej, jednak nie więcej niż 10 procent dochodu. Jeśli podatnik korzysta także z innych odliczeń z tytułu darowizn (na cele kultu religijnego, kształcenia zawodowego), łączna suma odliczeń z tytułu darowizn w roku 2023 nie może przekroczyć 10 procent dochodu.

Jeśli przekazujesz darowizny i chcesz skorzystać z odliczenia od dochodu, powinieneś uwzględnić pewne informacje w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Przede wszystkim musisz podać kwotę przekazanych darowizn. Dodatkowo należy podać kwotę odliczenia, do której się kwalifikujesz. Ważne jest również uwzględnienie danych umożliwiających identyfikację organizacji, która otrzymała darowiznę, takie jak nazwa i adres.