16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Na mocy ustawy z 26 stycznia 2023 roku, opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 803 dnia 27 kwietnia 2023 roku, wprowadzono zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Celem tych zmian jest likwidacja zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Jednym z ważniejszych aspektów tych nowych przepisów są zmienione limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn, które wejdą w życie 1 lipca 2023 roku.

Nowe limity dla nabywcy zaliczonego do I grupy podatkowej

Osoby zaliczone do I grupy podatkowej podlegają opodatkowaniu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, jeśli czysta wartość przekracza określony limit w okresie pięciu lat. Od 1 lipca 2023 roku obowiązują następujące limity:

  • Jeżeli nabywcą jest jedna osoba zaliczona do I grupy podatkowej, limit wynosi 36 120 zł.
  • Jeżeli nabywcami jest wiele osób zaliczonych do I grupy podatkowej, limit wynosi 108 360 zł.

Nowe limity dla nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej

Osoby zaliczone do II grupy podatkowej również podlegają opodatkowaniu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, jeśli czysta wartość przekracza ustalony limit w okresie pięciu lat. Od 1 lipca 2023 roku obowiązują następujące limity:

  • Jeżeli nabywcą jest jedna osoba zaliczona do II grupy podatkowej, limit wynosi 27 090 zł.
  • Jeżeli nabywcami jest wiele osób zaliczonych do II grupy podatkowej, limit wynosi 81 270 zł.

Nowe limity dla nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej

Osoby zaliczone do III grupy podatkowej również podlegają opodatkowaniu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, jeśli czysta wartość przekracza ustalony limit w okresie pięciu lat. Od 1 lipca 2023 roku obowiązują następujące limity:

  • Jeżeli nabywcą jest jedna osoba zaliczona do III grupy podatkowej, limit wynosi 18 060 zł.
  • Jeżeli nabywcami jest wiele osób zaliczonych do III grupy podatkowej, limit wynosi 54 180 zł.

Kolejne zmiany i aktualizacje

Warto zauważyć, że wprowadzone zmiany nie są jeszcze ostatecznie przesądzone, gdyż Parlament nadal pracuje nad dalszymi modyfikacjami i aktualizacjami dotyczącymi limitów zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Kolejne zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do zmieniających się potrzeb i realiów. Jednym z planowanych rozwiązań jest zniesienie obowiązku sumowania darowizn od wielu osób.

Podsumowanie

Ustawa z 26 stycznia 2023 roku wprowadza istotne zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe limity zwolnień z tego podatku, zależne od grupy podatkowej nabywcy. W przypadku przekroczenia tych limitów w okresie pięciu lat, nabycie własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu. Przyszłe modyfikacje przepisów nadal są planowane, a jedną z nich jest zniesienie obowiązku sumowania darowizn od wielu osób.