16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Ustawa z 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. pakiet SLIM VAT 3, zakresem zmian objęła obszar, który – choć bardzo istotny zwłaszcza dla konsumentów – nie jest mocno nagłośniony. Choć paragony w postaci elektronicznej funkcjonują już od jakiegoś czasu, to w SLIM VAT 3 została wprowadzona możliwość wystawiania i wydawania ich nabywcy za pomocą nowego systemu dystrybucji paragonów – tzw. HUB-u paragonowego. Na czym konkretnie będą polegać wprowadzane zmiany oraz od kiedy będą one miały zastosowanie?

Obecne brzmienie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązuje podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży, w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób uzgodniony w nabywcą. Dotychczas stosowanie e-paragonów miało miejsce głównie w dużych sieciach handlowych, które dysponowały własnymi aplikacjami – po dokonaniu zakupu i zeskanowaniu aplikacji bądź użyciu identyfikatora użytkownika podczas zakupów konsument – użytkownik aplikacji ma dostęp do swojego paragonu poprzez aplikację. Jednak tworzenie dedykowanych aplikacji umożliwiających udostępnianie paragonów elektronicznych przez małe przedsiębiorstwa wiązałoby się z kosztami, których często niewielkie firmy nie byłyby w stanie udźwignąć. Dlatego też w pakiecie SLIM VAT 3 znalazło się rozwiązanie wprowadzające centralną, ogólnopolską platformę rejestracji klientów (HUB paragonowy), odpowiedzialnej za:

  • powiązanie anonimowego klienta z wystawionymi przez kasę paragonami,
  • odbieranie e-paragonów wystawionych przez wiele kas rejestrujących,
  • dystrybucję e-paragonu do klienta.

W związku ze zmianami, modyfikacji ulega treść art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b – nowa treść będzie brzmiała: Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych osobowych. Takie brzmienie przepisu ma wejść w życie 15 września 2023 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów cały proces ma przebiegać w następujący sposób: kupujący (konsument) instaluje na swoim smartfonie aplikację (przykładowo – dedykowana aplikacja Ministerstwa Finansów e-paragony). Klient pobiera swój unikalny identyfikator, którym będzie posługiwał się przy kasie w przypadku żądania wydania paragonu w postaci elektronicznej. Po zeskanowaniu kodu kreskowego z aplikacji, na telefon klienta automatycznie zostanie wysłany paragon w postaci elektronicznej. Wówczas nie drukuje się już paragonu papierowego.

Ważne: Co istotne, usługa umożliwiająca pobranie paragonu w postaci elektronicznej na smartfona będzie całkowicie anonimowa. Konsument otrzyma indywidualny, unikatowy identyfikator, który umożliwi mu pobieranie paragonów elektronicznych. Do otrzymania takiego identyfikatora nie będzie konieczne podanie jakichkolwiek danych identyfikujących, w tym numer telefonu.

Konsekwencją zmiany przepisów w tym zakresie była również konieczność dostosowania przepisów dotyczących wydawania faktur do paragonów na żądanie klienta. W związku z tym, od 15 września 2023 r. w art. 106h w ust. 1 oraz w ust. 3 dodany będzie punkt wskazujący, iż w przypadku gdy faktura bądź faktura elektroniczna dotyczyć będą sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w dokumentacji pozostawia się numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarte na paragonie fiskalnym w postaci elektronicznej.

Warto ponadto zaznaczyć, że wprowadzane przepisy nie są obligatoryjne dla sprzedawców. Aby uruchomić możliwość przesyłania e-paragonów, konieczne będzie dokonanie aktualizacji oprogramowania kas fiskalnych online lub nawet zakup nowego urządzenia z dedykowaną funkcją. W związku z powyższym, wydaje się właściwe stwierdzenie, że nie w każdym przypadku będzie istniała możliwość uzyskania paragonu elektronicznego. Taka możliwość będzie zależała od przygotowania oraz dostosowania sprzedawców.

 

Podstawa prawna: