16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Od 1 lipca 2023 roku wzrosło – po raz drugi w tym roku – minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększyła się z 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł. To był pierwszy taki przypadek pod rządami obowiązującej ustawy, ale nie ostatni. Wszystko wskazuje na to, że także w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne będzie rosnąć dwa razy.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 r. to efekt rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Rząd ustalił w nim, ile wyniesie płaca minimalna na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Tak więc w tym roku wynagrodzenie minimalne, po raz pierwszy pod rządami ustawy, wzrosło dwa razy: od 1 stycznia 2023 r. – z 3010 zł obowiązującego w 2022 r.  do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – do 3600 zł. Dwukrotnemu zwiększeniu uległa także minimalna stawka godzinowa, która w 2022 r. wynosiła 19,70 zł. Od 1 stycznia 2023 r. stawka ta wzrosła do 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. wzrosła ponownie do wysokości 23,50 zł.

 

Podstawa prawna: