16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r. dotyczące formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Formy wsparcia

 • Ulga termomodernizacyjna
 • Zwolnienie od podatku

Ulga termomodernizacyjna

 • Ulga dotyczy podatników korzystających z opodatkowania według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Polega na odliczeniu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od podstawy obliczenia podatku lub od przychodu.
 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje ulepszenia zmniejszające zapotrzebowanie na energię dostarczaną do ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych.
 • Inne aspekty objęte ulgą to zmniejszenie strat energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych, zamiana lokalnych źródeł energii na źródła odnawialne oraz wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła.
 • Ulga termomodernizacyjna stanowi preferencję podatkową, a jej skorzystanie wymaga spełnienia warunków określonych w ustawie.

Warunki i ograniczenia

 • Wydatki uprawniające do odliczenia muszą znajdować się na wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju dotyczącym przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Wysokość wydatków jest ustalana na podstawie faktur VAT wystawionych przez podatnika.
 • Ulga dotyczy tylko wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 • Podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie trzech kolejnych lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Limity

 • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez podatnika w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 • W przypadku małżeństw obowiązuje osobny limit w wysokości 53 000 zł dla każdego małżonka.

Zwolnienie od podatku

 • Zgodnie z przepisami, świadczenia otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym dotacje oraz umorzone pożyczki, są wolne od podatku dochodowego.
 • Dotacje udzielone w ramach programów termomodernizacyjnych, takich jak „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Moje Ciepło”, korzystają z tego zwolnienia. Podatnicy nie są zobowiązani do wykazywania otrzymanych środków w zeznaniu rocznym.

Podsumowanie

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oferują podatnikom dwie formy wsparcia: ulgę termomodernizacyjną oraz zwolnienie od podatku. Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie wydatków związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Natomiast zwolnienie od podatku dotyczy dotacji i umorzonych pożyczek otrzymanych ze środków funduszy ochrony środowiska. 

Przed skorzystaniem z tych form wsparcia, należy spełnić określone warunki i ograniczenia, takie jak znajomość wykazu wydatków kwalifikujących się do odliczenia oraz zakończenie przedsięwzięcia w określonym czasie. Limit odliczeń wynosi 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ważne jest również zaznaczenie, że dotacje otrzymane w ramach programów termomodernizacyjnych są zwolnione od podatku dochodowego i nie wymagają deklarowania ich w zeznaniu rocznym.