Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. (zgodnie ze sprostowaniem – z 13 września 2023 r.) przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości.

Rozporządzenie uchyla rozporządzenie (WE) 1126/2008 wprowadzające tekst jednolity zawierający międzynarodowe standardy rachunkowości przyjęte do porządku prawnego Wspólnoty z dnia 15 października 2008 r. wraz z jego późniejszymi zmianami. Nowe rozporządzenie zawiera tekst jednolity, co ułatwi korzystanie z międzynarodowych standardów rachunkowości obowiązujących w państwach członkowskich UE. Międzynarodowe standardy rachunkowości zamieszczono w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.

 

Podstawa prawna: