Wartość przyznawanych pracownikom pakietów medycznych nie stanowi dla nich przychodu w części dotyczącej medycyny pracy i badań profilaktycznych. Obowiązek zapewnienia tego rodzaju świadczeń nakłada na przedsiębiorców kodeks pracy, więc załoga nie ma z tego tytułu korzyści podlegających opodatkowaniu. Pracodawca pobiera natomiast PIT i ZUS od pozostałych świadczeń. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji.