16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

W Monitorze Polskim pod poz. 1279 opublikowano obwieszczenie ministra finansów z 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r.

Obwieszczenie określa:

  • wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz wysokość stawek karty podatkowej (załącznik nr 1), zgodnie z objaśnieniami przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70−76 dopuszczalne jest, poza świadczeniami dla ludności, wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców, w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 622 zł przychodu rocznie,
  • wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów (załącznik nr 2),
  • wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy (załącznik nr 3).

 

Podstawa prawna: