16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy wyniósł 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r.).

Oznacza to, że limity podatkowe w przyszłym roku będą wynosiły:

  • Mały podatnik PIT – 9 218 000 zł,
  • Mały podatnik CIT – 9 218 000 zł,
  • Mały podatnik VAT – 9 218 000 zł,
  • Mały podatnik – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) – art. 2 pkt 25 lit. b ustawy o VAT – 207 000 zł,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 9 128 000 zł,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczany za okresy kwartalne – 921 820 zł,
  • Jednorazowa amortyzacja (PIT) – 230 000 zł,
  • Jednorazowa amortyzacja (CIT) – 230 000 zł.

 

Podstawa prawna: