16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Dokonanie płatności za transakcję przekraczającą 15 tys. na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wykazany na tzw. „białej liście” podatników podatku od towarów i usług niesie ze sobą konsekwencje zarówno w VAT, jak i w podatkach dochodowych. Konsekwencją w podatkach dochodowych jest wyłączenie płatności z kosztów uzyskania przychodów, zaś w VAT solidarna odpowiedzialność ze sprzedającym (dostawcą, usługodawcą) za zaległości podatkowe.

Podatnicy dokonując płatności mogą nie zwrócić uwagi lub wręcz nie być świadomi, że dany rachunek nie widnieje na wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Co prawda obowiązkiem każdego podatnika VAT jest uaktualnianie numerów rachunków bankowych w wykazie, jednak nie zawsze te obowiązki są realizowane w prawidłowy sposób.

O płatności trzeba zawiadomić urząd

Na szczęście dla podatników, dokonanie płatności na inny rachunek niż wskazany w wykazie, nie przekreśla definitywnie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Sposobem na uniknięcie negatywnych konsekwencji jest zawiadomienie urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy inny niż wskazany w wykazie, oraz wskazanie tego rachunku. Ministerstwo Finansów udostępniło wzór zawiadomienia (ZAW-NR), co również miało ułatwić podatnikom zgłaszanie tego typu sytuacji, jednocześnie uwalniając ich od obowiązku tworzenia we własnym zakresie pism i wyjaśnień.

Zawiadomienie może zostać złożone w formie papierowej lub przez internet, poprzez e-Urząd Skarbowy – przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP.

Ważny termin na zgłoszenie

Co istotne, by zawiadomienie było skuteczne, powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (zgodnie z art. 117ba par. 3 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa). Równie ważną informacją jest, że termin ten nie podlega przywróceniu – jego niedochowanie wywołuje wspomniane już konsekwencje w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w VAT.

Na czas trwania epidemii COVID-19 w Polsce termin ten został wydłużony do 14 dni.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 1 lipca zostaje zniesiony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią COVID-19. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego niesie ze sobą wiele zmian, między innymi w obowiązujących dotychczas terminach czy w ich zawieszeniu. Również w przypadku zawiadomienia ZAW-NR ulegnie zmianie termin, w jakim można złożyć zawiadomienie o dokonaniu płatności na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT. Od 1 lipca termin ponownie wynosi ustawowe 7 dni.

 

Podstawa prawna: