16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Kontrola skarbowa to szczegółowa weryfikacja działań firmy pod kątem zgodności z prawem podatkowym. Proces ten obejmuje analizę rzetelności dokumentacji, poprawność rozliczeń podatkowych, zgodność z przepisami oraz prawidłowość prowadzenia księgowości. Celem takiej kontroli jest upewnienie się, że firma działa zgodnie z obowiązującymi regulacjami, zapewniając transparentność i prawidłowe rozliczenia podatkowe.

Kontrola skarbowa może wzbudzić znaczny stres, nawet kiedy firma sumiennie wypełnia wszystkie formalności. Dokładne przestrzeganie zasad podatkowych, samo zbliżenie się daty kontroli potrafi zwiększyć napięcie. Ten artykuł pomoże w przygotowaniu firmy do kontroli skarbowej, co pozwoli na przebieg sprawny, bezproblemowy i zminimalizuje niepokój związany z tym procesem.

Jak często robi się kontrolę skarbową?

Częstotliwość kontroli skarbowych może różnić się w zależności od wielu czynników, w tym od specyfiki działalności firmy, historii płatności podatków czy podejrzeń o ewentualne nieprawidłowości. Nie ma jednoznacznej reguły określającej, jak często firmy są poddawane kontroli skarbowej. Kontrole mogą być przeprowadzane:

  • Okresowo: Instytucje skarbowe mogą planować okresowe kontrole różnych przedsiębiorstw w celu zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi.
  • Losowo: Czasami kontrole mogą być przeprowadzane losowo, niezależnie od historii płatności podatków firmy.
  • Na podstawie podejrzeń o nieprawidłowości: Jeśli organy podatkowe mają podejrzenia o nieprawidłowościach w deklarowanych podatkach lub zauważą niespójności w dokumentach, mogą zdecydować się na kontrolę w celu weryfikacji.

Jak przygotować firmę na kontrolę skarbową?

Jako przedsiębiorca musisz przechowywać dokumentację podatkową przez określony czas, zwykle do pięciu lat od końca roku, w którym termin spłaty wygasł. Dokumenty te stanowią podstawę dla czynności kontrolnych, a lista konkretnych dokumentów zależy od Twojego sposobu rozliczania się i zakresu kontroli. Zazwyczaj podlegają weryfikacji:

  • Raporty z kasy fiskalnej: rejestry z transakcjami gotówkowymi i bezgotówkowymi.
  • Faktury, które zostały wystawione klientom: dokumentacja potwierdzająca sprzedaż towarów lub usług.
  • Deklaracje podatkowe: deklaracje podatkowe, które są dostarczane organom skarbowym.
  • Ewidencje zatrudnienia: lista pracowników, wynagrodzenia, ewentualne składki.
  • Rachunki i faktury dokumentujące zakupy: dokumentacja potwierdzająca koszty związane z prowadzeniem działalności.
  • Wydruki z księgi przychodów i rozchodów: rejestry zdarzeń gospodarczych.
  • Ewidencje przebiegu pojazdów: szczególnie istotne, jeśli wykorzystujesz samochód służbowo.

Jak długo trwa kontrola skarbowa?

Czas trwania kontroli skarbowej jest zmienny i uzależniony od kilku czynników. Skomplikowanie sprawy podatkowej, rozmiar oraz charakter firmy mogą znacząco wpłynąć na długość kontroli. Zakres kontrolowanych obszarów, stopień współpracy ze strony kontrolowanego podmiotu oraz ewentualne korekty znalezione po zakończeniu kontroli także mają wpływ na czas procesu. Kontrole zazwyczaj trwają od kilku dni do kilku tygodni, ale w przypadku bardziej złożonych spraw mogą przeciągać się nawet na kilka miesięcy, szczególnie gdy wymaga to dokładnego przeanalizowania dużej ilości dokumentów czy zaangażowania ekspertów w różnych dziedzinach.