16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

15 września 2023 r. w Monitorze Polskim pod poz. 1017 opublikowano obwieszczenie ministra finansów z 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zgodnie z przepisami obwieszczenia:

stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 15 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym,
obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,50 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym,
podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 22,50 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Podstawa prawna:

art. 56d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.)
obwieszczenie ministra finansów z 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. z 2023 r., poz. 1017)