16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1893 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ustala się:

od dnia 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł,
od dnia 1 stycznia 2024 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł,
od dnia 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł,
od dnia 1 lipca 2024 r. minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207 ze zm.)
rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1893)