Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 42734 (znak sprawy DSP13.054.28.2023) w zakresie stawki podatku od nieruchomości w przypadku tzw. najmu długoterminowego nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Przedstawione wyjaśnienia są odpowiedzią na zadane pytanie: czy rozważane są zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych lub wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w sprawie stawek podatku od nieruchomości od lokali mieszkaniowych przeznaczonych na tzw. najem długoterminowy. W odpowiedzi czytamy, iż podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku, które pozostają w związku z celami, którym służy nieruchomość oraz rodzaju i sposobu wykorzystania tego majątku. Wyższą stawkę podatku stosuje się w sytuacji, gdy jest to majątek służący celom gospodarczym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, opodatkowane są najwyższą stawką podatku od nieruchomości. Użyte w tym przepisie pojęcie działalności gospodarczej należy definiować jako zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Ponadto:

  • minister finansów informuje, iż opodatkowanie nieruchomości mieszkaniowych będących przedmiotem najmu jest przedmiotem analizy i po jej dokonaniu w przypadku potwierdzenia zasadności zostanie rozważone podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych,
  • minister finansów nie planuje wydać interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mieszkaniowych nieruchomości będących przedmiotem najmu.

 

Podstawa prawna: