16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

14 lipca zacznie obowiązywać ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Określa ona m.in.:

  • zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, w tym funkcjonowanie: dokumentu mObywatel, profilu mObywatel, certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel, podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel;
  • warunki i sposób pobierania przez użytkownika aplikacji mObywatel, przy użyciu tej aplikacji, danych dotyczących tego użytkownika, pochodzących z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych;
  • sposób potwierdzania oraz weryfikowania autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentów mobilnych;
  • warunki opracowywania, udostępniania i świadczenia usług w aplikacji mObywatel.

Art. 47 ustawy o aplikacji mObywatel wprowadza zmiany do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej poprzez dodanie art. 35f. Zgodnie z dodanym przepisem usługi dostępne w e-Urzędzie Skarbowym mogą być również udostępniane przy użyciu aplikacji mObywatel.

Dokonanie czynności w zakresie usług udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym, w tym:

  • automatyczne generowanie pism i załatwianie spraw w e-Urzędzie Skarbowym,
  • składanie pism w e-Urzędzie Skarbowym,
  • wyrażanie i wycofywanie zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,
  • doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,

przy użyciu aplikacji mObywatel będzie równoznaczne z dokonaniem tych czynności na koncie w e-Urzędzie Skarbowym.

Ustawa, w zakresie art. 47, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 14 lipca 2023 r.

 

Podstawa prawna: